Anul universitar 2019-2020

Semestrul 1


ANUNŢ CONTESTATII BURSE FMI Semestrul 1, an universitar 2019/2020

Situația finală bursieri (burse de merit și burse sociale):
- Burse sociale
- Burse speciale StartUVT
- Bursieri Informatică Licență
- Bursieri Matematică Licență
- Bursieri Informatică Master
- Bursieri Matematică Master


Anunț burse de performanță


Situația dosarelor pentru bursa socială, anul universitar 2019-2020
Notă: Studenții care se regăsesc în tabel cu documete lipsă la dosar, pot aduce aceste documente la secretariatul facultatii (cam 236) până cel târziu miercuri, 13.11.2019.


Criterii acordare burse de performanta si de excelenta

Pentru stabilirea listei finale a beneficiarilor burselor de performanţă sau de excelenţă a facultăţii plecând de la criteriilor stabilite de Art.14, Alin.2 al Regulamentului privind acordarea burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studentii la ciclurile de studii de licenţă şi master din Universitatea de Vest din Timişoara, în vederea unei corecte ierarhizări şi încadrarea în plafonul financiar repartizat de Comisia centrală UVT, Comisia de burse FMI stabileşte, pe baza dosarelor depuse, un punctaj individual după cum urmează:
  • Media anului anterior (50% din punctaj)
  • Premii la concursurile studenţesti din anul universitar anterior (15% din punctaj)
  • Articole ştiinţifice publicate sau prezentate de manifestări ştiinţifice (15% din punctaj)
  • Participarea la concursurile studenţesti din anul universitar anterior (10% din punctaj)
  • Implicare în proiectele de cercetare ale facultăţii sau în activităţi antreprenoriale în domenii conexe cu cel de studii (10% din punctaj)
Pentru fiecare dintre criteriile de mai sus, Comisia de burse FMI acordă câte o notă cuprinsă între 0 şi 10 în funcţie de relevanţa rezultatelor/activitatii raportate.
- Anunț burse Anul universitar 2019-2020 - Semestrul 1
- Documente necesare bursă socială - Anul universitar 2019-2020 - Semestrul 1
- Regulament privind acordarea burselor si a altor forme de sprijin material pentru studentii la ciclurile de studii de licenta si master din UVT


Burse private oferite de ContinentalAnul universitar 2018-2019

Semestrul 2


Situația finală bursieri: Important! Studenții care beneficiează de burse(oricare ar fi tipul acesteia) și care nu au depus încă numărul de cont, sunt rugați să depună acest numar de cont la secretariatul facultății, cât mai urgent.

- Burse sociale
- Bursieri Informatică Licență
- Bursieri Matematică Licență
- Bursieri Informatică Master
- Bursieri Matematică Master


- ANUNŢ CONTESTAȚII BURSE FMI Semestrul II, an universitar 2018/2019

Bursele finale - inainte de contestații: Eventualele contestații pot fi depuse până în data de 13 Martie, ora 14 la secretariatul facultății. (camera 236).
- Bursieri - Burse Sociale
- Bursieri Informatică Licență
- Bursieri Matematică Licență
- Bursieri Informatică Master
- Bursieri Matematică Master

Important ! Studenții ce se regăsesc în tabelul de mai jos cu dosarul incomplet, trebuie să aducă actele lipsă la decanatul facultatii, până miercuri, la ora 12:00.

- Tabel nominal cu situația dosarelor pentru bursa socială, anul universitar 2018-2019, semestrul al II-lea

- Potențiali Bursieri Informatică Licență
- Potențiali Bursieri Matematică Licență
- Potențiali Bursieri Informatică Master
- Potențiali Bursieri Matematică Master


- Anunț burse - semestrul 2
- CERERE DE BURSA SOCIALĂ (pentru familiile de studenți)
- CERERE DE BURSA SOCIALĂ (studenți proveniți din Casele de Copii și Centre de Plasament)
- CERERE DE BURSA SOCIALĂ (studenți care provin din familii ale căror venituri Iunare nete medii pe membru de familie sunt mai mici de 1162 lei/lună)
- CERERE DE BURSA SOCIALĂ (studenți care au împlinit vârsta de 26 de ani)
- DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDBRE


Semestrul 1

Notă: Studenții ce se regăsesc pe aceste liste sunt rugați să aducă până luni 12 noiembrie numărul contului personal (este obligatoriu să fie deschis pe numele studentului ce beneficiează de bursă) în care doresc să le fie virate aceste burse.
Actualizare 09.11.2018 - 13:15: Modifcarea adaugă două burse sociale și comunică benficiarii burselor speciale.

- Bursieri - Burse Sociale
- Bursieri Informatică Licență
- Bursieri Matematică Licență
- Bursieri Informatică Master
- Bursieri Matematică Master

- Rezolutii contestatii burse - semestrul I FMI

- Burse de Performanță
- Potențiali Bursieri - Burse Sociale
- Potențiali Bursieri Informatică Licență
- Potențiali Bursieri Matematică Licență
- Potențiali Bursieri Informatică Master
- Potențiali Bursieri Matematică Master


Anunț burse Anul universitar 2018-2019 - Semestrul 1


REGULAMENT privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții la ciclurile de studii de licență și master din Universitatea de Vest din Timișoara (UVT)