Grupe/subgrupe – anul universitar 2021 – 2022

(Actualizare – 30.09.2021)

INFORMATICĂ


Repartizare cursuri opționale – semestrul 1 și 2 – 2021 – 2022

(Actualizare – 25.02.2022)

MATEMATICĂ