Burse semestrul 1 - 2017/2018

Începând cu data de 16 octombrie se derulează procesul de acordare a burselor pentru semestrul în curs după următorul calendar:

  

Activitate

Perioadă

Preluarea dosarelor pentru toate categoriile de burse

16.10-27.10

Verificarea dosarelor pentru toate categoriile de burse de către Comisia de acordare a burselor

30.10-01.11

Afișarea listelor cu studentii potențiali bursieri

02.11

Preluarea contestațiilor la nivel de facultate

03.11-6.11

Analizarea și soluționarea contestațiilor de către Comisia de acordare a burselor

07.11

Preluarea contestațiilor la nivel de Prorectorat

08.11

Analizarea și soluționarea contestațiilor la nivel de Prorectorat

09.11

Afișarea listelor finale cu studenții bursieri

Transmiterea centralizatorui final la Prorectorat

Transmiterea statului de plată a burselor la Departamentul Economic-Financiar

10.11

 

Orice informații legate de procedurile de acordare a burselor universitare se pot obține de la secretariatul facultății sau studiind REGULAMENTUL privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții la ciclurile de studii de licență și master din Universitatea de Vest din Timișoara.

În evaluarea dosarelor de burse sociale pentru semestrul I al anului universitar 2017 – 2018, valoarea salariului de bază minim net pe economie luată în considerare este de 1.065 lei/lună. Conform art. 16 alin. 3 din Regulament, lunile care se iau în considerare la calcularea veniturilor unei familii sunt: iunie, iulie și august.