Admitere 2016 - sesiunea septembrie

CALENDARUL ADMITERII 

5 - 9 septembrie, orele 9 - 16 - înscrierea candidaţilor (secretariatul facultăţii, sala 236).

12 septembrie, orele 9 - 14 - înscrierea candidaţilor (secretariatul facultăţii, sala 236).

13 septembrie (ora 9:00) - proba scrisă, cu durata de 3 ore, la una dintre disciplinele Matematică sau Informatică. 

13 septembrie (ora 18:00) - afişarea rezultatelor probei scrise. 

14 septembrie (între 8:00 şi 16:00) - depunerea contestaţiilor la proba scrisă. 

14 septembrie (ora 21:00) - afişarea rezultatelor finale la proba scrisă. Primele rezultate ale concursului de admitere.

15 septembrie (ora 9:00) - 16 septembrie (ora 14:00) - confirmări.

16 septembrie (ora 20:00) - afişarea rezultatelor finale ale Sesiunii Septembrie. 

 

Cifra de şcolarizare

Domeniul MATEMATICĂ

Matematică - informatică - 10 locuri buget şi 35 locuri cu taxă.

Matematică - 10 locuri buget şi 40 locuri cu taxă.

Domeniul INFORMATICĂ

Informatică - 5 locuri cu taxă.

Informatică aplicată - 15 locuri cu taxă.

Informatică cu predare în limba engleză - 10 locuri cu taxă.